Formfyllnadsanalyser

Att verifiera sin konstruktion genom att analysera formfyllnaden kan spara många pengar.
Eftersom jag, sedan lång tid tillbaka, har olika mjukvaror tillgängliga ”in house” så har jag fått en mycket stor erfarenhet inom detta område.
Jag brukar säga att det inte är någon konst att köra en analys, bedriften ligger i att tolka analysen på rätt sätt.
Eftersom jag har ett långt förflutet inom plastbranschen så kan jag förstå resultatet och sätta det i relation till verkligheten på ett unikt sätt.

Detta är en fristående tjänst som även utförs på produkter som andra konstruerat, alltså inte endast på mina egna ”alster”.
Jag skriver fullständiga rapporter, väl illustrerade, för att förmedla de olika identifierade ”fynden”.

Ett citat från en av mina kunder: ” En fröjd för ögat och sinnet att läsa din rapport!” måste väl berätta allt! Nöjda kunder är företagets bästa reklam.

Jag har Moldflow Mold Adviser (numera Autodesk Simulation Moldflow Adviser Premium) och SimpoeWorks Engineering (numera SolidWorks Plastic Premium) och som sagt; lång erfarenhet av formfyllnadsanalyser.

En nyhet är att jag nu även kan simulera så kallade ”Thermoset material”, alltså material som till exempel silikon.

Problemlösning inom avancerad verktygs- och plastkonstruktion