Produktutveckling

I dag mitt största verksamhetsområde och inom detta område vill jag även placera det man kallar ”debugging”, mer om det lite längre fram…

Jag har genom åren utvecklat åtskilliga produkter och har blivit specialist inom medicintekniska detaljer. Men arbetar inom andra områden också.
Till exempel elektronik-kapslingar av olika slag, allt från mobiltelefoner till larmutrustningar och mycket annat.

Min störta fördel inom detta område är att när jag lämnar ifrån mig underlaget så är ”allt” utrett. Delningslinjerna är definierade, släppningar finns där dom skall vara (och dessutom på rätt håll), godstjocklekar är rätt och det är klart för verktygskonstruktion.

Här skiljer jag mig från i stort sett alla andra ”konsulter”. Jag levererar ett komplett och entydigt underlag och får ofta beröm för just detta och det är jag glad för.
Orsaken till framgången inom detta område är naturligtvis att mina rötter finns i verktygsbranschen

Nu till ”debugging”; med det avses att jag kan hjälpa er att se till att era detaljkonstruktioner är optimerade för verktygstillverkning och formsprutning. Har man valt rätt lösning för att kunna bygga ett bra formverktyg? Kan man formspruta detaljen med förväntat resultat? Det finns många frågor och jag har svaren!
Till min hjälp i denna process har jag verktyg för formfyllnadsanalyser och en mycket lång erfarenhet av formverktyg och formsprutning.

Mina kunder är allt ifrån uppfinnare till verktygsmakare och formsprutare. Jag hjälper gärna till för att underlätta hela vägen.

Problemlösning inom avancerad verktygs- och plastkonstruktion