Teknisk support

Du sitter kanske på ett kompetent företag som just nu har lite begränsade personella resurser?
Eller så sitter du kanske på ett kompetent företag som saknar en av mina kompetenser i eget hus?
I båda fallen kan du med tillförsikt anlita Ritea AB, jag arbetar med flera olika företag i liknande situation.
Jag kan hjälpa till i stort sett var som helst i kedjan från idé till färdig produkt.

En hel del av tiden går åt med att vara ”trouble shooter” och genom min långa erfarenhet hjälpa till att lösa uppstådda problem, det kan vara i process eller konstruktion. Jag har som ni sett, många strängar på min lyra.

En annan arbetsuppgift jag gärna utför är utbildning av er personal för att höja er interna kompetens, jag är inte rädd för att ”såga i den gren jag själv sitter på”.

Jag skräddarsyr utbildningen för ert behov. Ett exempel kan vara ”Verktygsanpassad plastkonstruktion”, ett annat exempel är ”Kvalitetssäkring av produktutveckling”. Jag har mångårig erfarenhet från produktutveckling av medicintekniska produkter och delar gärna med mig av mina erfarenheter.

Problemlösning inom avancerad verktygs- och plastkonstruktion