Verktygskonstruktion

Att konstruera ett verktyg för formsprutning är en kvalificerad uppgift.
Dels skall verktyget gå att tillverka på ett lämpligt sätt och dels skall det resultera i ”riktiga” detaljer.

Jag har arbetat med formverktyg sedan 1973 och påstår mig ha en del erfarenhet som jag gärna delar med mig av.

Verktygen konstrueras i 3D (SolidWorks) och kan levereras med måttsatta ritningar och 3D-underlag för er vidare beredning.

Jag kan naturligtvis också bara ge förslag på hur de formgivande delarna skall lösas och sedan kan kunden själv ta över. Jag har inga anspråk på att alltid göra allting själv, jag vill kunna erbjuda den hjälp ni behöver.

En av specialiteterna är verktyg för renrumsproduktion.

Problemlösning inom avancerad verktygs- och plastkonstruktion